Zapisy na zajęcia

Zapisów na wybrane zajęcia można dokonać poprzez złożenie u instruktora wydrukowanego i wypełnionego formularza (do pobrania tutaj) lub poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnictwa za pomocą formularza on-line poniżej.

Do wyboru następujące grupy: Balecik (3-5 lat); Pink (5-7 lat); Yellow (7-9 lat); Orange (9-12 lat); Blue (12-15 lat); Aerial Dance / Aerial Yoga (open).

 

Wypełniając formularz uczestnik składa następujące oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Strefa Tańca Natural Dance Aleksandra Jaworska, NIP 657 228 86 66 (Organizator), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),w celach przeprowadzenia rekrutacji na zajęcia w szkole tańca.

Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników, podane podczas rejestracji, przetwarzane są przez Organizatora, w celu dokonania weryfikacji spełnienia wymagań kwalifikacyjnych oraz udokumentowania szkolenia, w tym: wytworzenia list uczestników, udokumentowania przebiegu zajęć oraz obecności uczestników, a także w celu rejestracji do turniejów, konkursów i innych podobnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem szkoły tańca oraz do tworzenia innej niezbędnej dokumentacji.

Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, numer telefonu kontaktowego z opiekunami prawnymi, adres email, adres szkoły, doświadczenie taneczne, oświadczenie o ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w zajęciach.

Zapisy on-line:

Imię i nazwisko uczestnika

Adres email

Nazwa grupy, termin zjęć

Adres zamieszkania uczestnika

Numer telefonu uczestnika

Numer telefonu opiekuna

wiek uczestnika (opcjonalnie)

Nazwa i adres szkoły uczestnika

Doświadczenie taneczne uczestnika (ilość lat/miesięcy)

Skąd się dowiedziałeś/aś o zajęciach

Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w zajęciach, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

 Oświadczam, iż uczestnik zajęć posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i akceptuję go w całości.

 (dotyczy niepełnoletnich uczestników zajęć) Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu do miejsca realizacji zajęć w ramach Strefy Tańca Natural Dance (wg grafiku) oraz w drodze powrotnej

 Składam oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych o treści zamieszczonej powyżej