Cennik ważny od września do grudnia 2020 roku.

Opłata miesięczna traktowana jest jako stały abonament za naukę w szkole tańca. Istnieje możliwość udziału w pojedynczych zajęciach po ich opłaceniu zgodnie z poniższym cennikiem.  Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

Uczestnicy stałych grup turniejowych ( Yellow i Orange) otrzymują 50% zniżki na pojedyncze zajęcia Aerial/Szarfy w okresie obowiązywania niniejszego cennika.

cennik 2020Opłaty za zajęcia należy regulować z góry, najpóźniej na pierwszych zajęciach w miesiącu.

Dane do wpłat

Strefa Tańca Natural Dance Aleksandra Jaworska
70116022020000000359651197
Prosimy o podanie w tytule przelewu: imienia i nazwiska uczestnika, nazwę grupy oraz miesiąca, którego dotyczy wpłata.
np. Jan Kowalski, grupa orange, wrzesień